Activiteiten - Weetjes

Meer weten over somatiek & psycheZwangerschapsmisselijkheid is vaak psychisch signaal

Bron: www.medicalfacts.nl

De
ernst van misselijkheid en braken in de zwangerschap hangt vooral af van psychische factoren. Vrouwen met deze symptomen lopen meer risico op depressies en angststoornissen. Dit stelt de verloskundige Henny Wijnen die deze week promoveerde aan de universiteit van Tilburg.

Wijnen vindt dat in de prenatale zorg niet alleen op medische risico’s moet worden gelet, maar ook op de psychische hoedanigheid van zwangere vrouwen. Doorverwijzen naar een specialist gebeurt tot nu toe meestal op grond van lichamelijke klachten of complicaties.

Van misselijkheid of braken wordt meestal gedacht dat ‘het erbij hoort’. Maar vooral op ochtendmisselijkheid moeten verloskundigen en artsen alert zijn, zegt Wijnen, omdat vrouwen hiermee vaak een psychisch signaal afgeven. Ze hebben een verhoogd risico op depressieve en angststoornissen tijdens de zwangerschap, wat weer kan leiden tot postnatale depressie.

Angst en depressie in de zwangerschap zijn berucht vanwege de nadelige gevolgen voor de bevalling, voor de conditie en ontwikkeling van het kind. Ook vrouwen met angsten in de laatste drie maanden van de zwangerschap moeten volgens Wijnen worden opgespoord. Evenals vrouwen met ernstige depressieve symptomen op verschillende momenten in de zwangerschap. Dit kunnen namelijk chronische aandoeningen worden.

Hoe eerder opgespoord, hoe eerder kan worden gestart met de behandeling. Wijnen stelt voor om vragenlijsten te gebruiken om de psychische klachten boven tafel te krijgen.

Wijnen behaalde haar diploma verpleegkunde-A in 1972. Drie jaar later studeerde zij af aan de Rijkskweekschool voor Verloskundigen in Rotterdam. Sinds 1982 werkt zij in een eerstelijns verloskundepraktijk in Veldhoven. Vanaf 1988 is zij betrokken geweest bij de Kempenstudies. Hierop promoveerde zij op 6 december (proefschrift: The Kempen study: aspects of maternal well-being and obstetrical outcome in relation to gestational thyroid function).