Medicatietrouw

Op deze website kunt u uw vraag stellen aan een expert op het gebied van medicatietrouw.  Ook hebben we voor u een selectie gemaakt van interessante links, nieuwsfeiten en artikelen die allemaal met medicatietrouw te maken hebben.Interessante links


In Nederland is antidepressiva een van de meest voorgeschreven medicijnen, maar daadwerkelijk worden ze veel minder gebruikt.

Uit onderzoek van apotheker Katja van Geffen, verbonden aan het departement Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht, blijkt dat mensen vaak slordig om gaan met antidepressiva. Ze nemen de medicijnen onregelmatig, verlagen de dosering of stoppen er helemaal mee.

Jaarlijks krijgen ongeveer 300.000 mensen een recept voor antidepressiva voorgeschreven. Een deel van deze patiënten gaat niet eens naar de apotheek. Een ander deel haalt ze wel, maar slikt de pillen niet. Een derde groep begint wel met de medicijnen, maar stopt binnen twee weken. Om effect te merken van de medicijnen moet je ze veel langer gebruiken.

Veel mensen gaven aan helemaal niet naar de huisarts gegaan te zijn voor medicijnen, maar dat ze alleen een gesprek wilden. Ook maakten ze zich zorgen over de bijwerkingen en waren ze bang verslaafd te raken aan de medicijnen.

Naar schatting 30 tot meer dan 60% van de patiënten gebruikt de medicatie niet volgens voorschrift. Een deel heeft hinder van seksuele bijwerkingen of overgewicht en stopt daarom de medicatie. Anderen durven er niet mee te beginnen uit angst voor de bijwerkingen. Maar bedenk dat die bijwerkingen lang niet altijd hoeven op te treden en dat medicatie altijd in overleg met de behandelaar kan worden aangepast.

Antidepressiva gebruik zomaar staken is onverstandig, afbouwen moet geleidelijk en in overleg met de arts.