Depressie - Nieuws

2011-03-07

Artikelen en meer om u op de hoogte te houden van het nieuws rondom depressie

April 2012 Informatieavond over omgaan met een angstig of depressief familielid GGZ inGeest


Afbeelding

Hoe is het met de familie?


Op maandagavond 21 mei 2012 is er een informatieavond bij GGZ inGeest in Amsterdam: “Hoe is het met de familie?” De avond is bedoeld voor partners en familieleden van mensen die lijden aan een depressie of een angststoornis.


Als iemand last heeft van angst of depressie kan dit een grote invloed hebben op de partner en familieleden. Een depressie kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat iemand heel inactief en prikkelbaar is, waardoor familieleden de deur bijna niet meer uit komen, of het gevoel hebben constant op hun tenen te moeten lopen. Ook voor kinderen kan het heel moeilijk zijn als hun vader of moeder ineens heel somber is en weinig interesse meer in ze toont. Angst kan er toe leiden dat iemand veel situaties gaat vermijden, bijvoorbeeld niet meer naar feestjes gaan, of niet meer op straat komen. Familieleden kunnen dan de neiging hebben dit gedrag over te nemen en daardoor mee te gaan in het vermijden.


Tijdens de informatieavond geven 3 professionals van GGZ inGeest voorlichting aan partners en familieleden over hoe het beste om te gaan met de problemen die angst en depressie van een familielid met zich meebrengen. Sjaak Leijser, systeemtherapeut, vertelt over angst en depressie en de impact op kinderen. Psychotherapeut Theo Verhoeven gaat in op het omgaan met een angstige- of depressieve partner. Christel Middeldorp is kinder- en jeugdpsychiater en vertelt over ‘de familiepolikliniek’ die in ontwikkeling is. Verder is er tijd voor vragen aan de deskundigen.


Deelname aan de avond is geheel gratis. Wilt u zich alstublieft aanmelden als u komt? Dit kan bij Annemieke van der Lans: a.lans@ggzingeest.nl


Locatie: A.J. Ernststraat 1187 in Amsterdam


Programma 21 mei 2012:


19.00: Inleiding manager poliklinieken angst en depressie

19.10: Lezing Sjaak Leijser (systeemtherapeut):


Impact van angst en depressie op kinderen


19.30: Lezing Theo Verhoeven (psychotherapeut):


Liefde op de korte termijn en liefde op de lange termijn – impact van angst en depressie op partners


19.50: Pauze


20.10: Lezing Christel Middeldorp (psychiater):


De familiepolikliniek


20.30: Tijd voor vragen


21.00: Einde


 

Afbeelding 

Maart 2012: Blues Clues: nieuw onderzoek voor de familieleden van mensen met (een verleden van) depressie

Bent u depressief of dit eerder ooit geweest? En hebt u een kind, broer/zus, of ouder die zelf nooit depressief is geweest? We vragen uw aandacht voor nieuw onderzoek naar de oorzaken van depressie. Specifiek zijn we geïnteresseerd in hoe serotonine, een stofje in de hersenen waarvan gedacht wordt dat het betrokken is bij depressie, het sociaal functioneren beïnvloedt. Serotonine wordt gemaakt uit tryptofaan, een aminozuur dat in uw voeding voorkomt. We vragen familieleden van mensen met (een verleden van) depressie dan ook om deel te nemen aan de effecten van een dieetinterventie. Hierbij meten we een aantal aspecten van het sociaal functioneren. Vergoeding bedraagt ongeveer 150 euro. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met de afdeling Psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Voor meer informatie over het onderzoek kunt u terecht op www.bluesclues.nl of contact opnemen met Koen Hogenelst, 050-363-7155 of k.hogenelst@rug.nl.

 


 

 

 

28 november 2011: Depressie veroorzaakt meeste verzuimdagen
Bron: www.evo.nl

 

Psychische ziekten kosten de samenleving jaarlijks twaalf miljoen werkdagen. Alle lichamelijke aandoeningen bij elkaar zorgen voor 21,8 miljoen gemiste dagen per jaar. Dit blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut.

 

Depressie

Toch staan er in de top vijf van aandoeningen die de meeste verzuimdagen veroorzaken – drugsmisbruik, bipolaire stoornis, depressie, spijsverteringsproblemen en paniekstoornis – vier psychische ziekten, waarvan een depressie de meeste verzuimdagen veroorzaakt.

2013-02-07

Interview RUG opinie Claudi Bockting (januari 2013)

Interview RUG opinie Claudi Bockting (januari 2013)

2013-02-07

Reactie Landelijk Platform GGZ op CvZ-rapport (januari 2013)

Reactie Landelijk Platform GGZ op CvZ-rapport (januari 2013)

2013-02-07

Reactie psychiaters op CVZ-rapport

Artikel NOS over de reactie van psychiaters op het CVZ-rapport

2013-02-14

Interview Claudi Bockting met De Telegraaf 13-2-2013

http://www.telegraaf.nl/binnenland/21292281/__Een_leven_lang_aan_de_pillen__.html

2013-11-12

Interview met Claudi Bockting op Radio 1

'Nederland koploper depressie in Europa'

2013-11-19

De kracht van psychotherapie bij depressie

Lezing van Claudi Bockting over psychotherapie bij depressie

2013-11-28

Reactie van Schippers op de brief van het Nederlands Kenniscentrum voor angst en depressie

 Reactie van Schippers op de brief van het Nederlands Kenniscentrum voor angst en depressie

2013-11-01

Artikel: Hidden scars in depression? Implicit and explicit self-associations following recurrent depressive episodes

Artike: Hidden scars in depression?

2013-05-03

Artikel: Double trouble: does co-morbid chronic somatic illness increase risk for recurrence in depression? A systematic review

Double trouble: does co-morbid chronic somatic illness increase risk for recurrence in depression? A systematic review.

 

2011-01-02

Artikel: Terugvalpreventie bij depressie

Terugvalpreventie bij depressie

2011-01-03

Artikel: Huidige behandeling depressie is weggegooid geld

Artikel: Huidige behandeling depressie is weggegooid geld

2014-01-20

Blijf depressievrij

Blijf depressievrij

2014-01-20

Interview Radio 10 Blue Monday

Interview Radio 10 Blue Monday

2014-01-20

Interview Oog Radio over Blue Monday

Interview met Claudi Bockting Oog Radio over Blue Monday

2014-04-23

Terugvalpreventie bij depressie en angststoornissen: wat weten en willen patiŽnten?

Het voorkomen van terugval bij angst en depressie is belangrijk, aangezien de terugvalpercentages voor beide aandoeningen hoog zijn. Er zijn inmiddels al enkele terugvalpreventie groepstrainingen ontwikkeld, maar het aanbod hiervan binnen de GGZ is nog gering. Ook blijkt dat mensen die hiervoor in aanmerking komen vaak niet mee willen doen. GGZ inGeest heeft, met subsidie van Fonds Psychische Gezondheid, een kwalitatief onderzoek gedaan naar redenen om wel of niet deel te nemen aan terugvalpreventie groepen.  Mensen die hersteld waren van een angststoornis of depressie werden hierover geïnterviewd. De belangrijkste bevindingen waren:

  • Patiënten zijn onvoldoende op de hoogte van het terugkerende karakter van angststoornissen en depressieve stoornissen.
  • Als patiënten wel op de hoogte zijn zien ze niet altijd het nut van terugvalpreventie, of vinden ze het aanbod niet aantrekkelijk.
  • Mensen zijn wel bereid om deel te nemen aan terugvalpreventie als ze de noodzaak en het nut hiervan inzien. Ze willen dan het liefst ‘terugvalpreventie op maat’ in de vorm van een laagdrempelig contact met een deskundige, in plaats van een vast aanbod van een aantal behandelcontacten. Een deelnemer verwoordt het als volgt: Dan zou ik iemand willen die ik gewoon kan bellen en kan zeggen van oké, deze week had ik er meer last van, wat ga ik doen?
    • Voor de huisarts en de GGZ is een belangrijke taak weggelegd om herstelde patiënten voor te lichten over de terugvalkansen en om terugvalpreventie aan te bieden.

 

GGZ inGeest gaat de resultaten van dit onderzoek verspreiden en implementeren en gebruikt de resultaten bij verder onderzoek naar chroniciteit en terugval bij angststoornissen en depressie.

2015-05-17

Symposium over de nieuwste inzichten op het gebied van depressie

20 mei 2015 symposium over de nieuwste inzichten op het gebied van depressie

2015-05-17

Understanding emotion and emotional scarring in recurrent depression (mei 2015)

Artikel: Understanding emotion and emotional scarring in recurrent depression (mei 2015)

2015-05-17

Effectiveness of psychological interventions in preventing recurrence of depressive disorder (Maart 2015)

Artikel: Effectiveness of psychological interventions in preventing recurrence of depressive disorder (Maart 2015)

2015-05-17

Personality and cognitive vulnerability in remitted recurrently depressed patients (Maart 2015)

Artikel: Personality and cognitive vulnerability in remitted recurrently depressed patients (Maart 2015)

2015-05-17

A lifetime approach to major depressive disorder (Februari 2015)

Artikel: A lifetime approach to major depressive disorder (Februari 2015)

2015-05-17

The three-month effect of mobile internet-based cognitive therapy (Februari 2015)

Artikel: The three-month effect of mobile internet-based cognitive therapy (Februari 2015)

2015-05-17

How do you feel? Detection of recurrent major depression using a single item screening tool (December 2014)

Artikel: How do you feel? Detection of recurrent major depression using a single item screening tool (December 2014)

2015-05-17

The scars of childhood adversity (November 2014)

Artikel: the scars of childhood adversity (November 2014)

2015-05-19

Oratie prof.dr. Bockting: Behandeling psychische zorg kan en moet beter

Behandeling psychische zorg kan en moet beter

2016-01-14

Radio interview: depressiviteit houdt 600.000 Nederlanders in de greep

Radio interview: depressiviteit houdt 600.000 Nederlanders in de greep

2016-01-28

Oproep interview depressieve partners

Voor een documentaireserie over het hebben van een depressieve partner is Saskia op zoek naar interviewkandidaten. 
 
Steeds meer mensen hebben last van depressieve klachten. Deze mensen hebben evengoed relaties. De documentaire brengt de partner van de zieke in beeld, in plaats van de zieke zelf. 
 
We zijn op zoek naar mensen die een relatie hebben (gehad) met een depressief persoon, en die daar in een interview over willen vertellen. Het gaat tijdens het gesprek om jouw ervaring, en niet om het uitmelken van dramatische voorvallen die zich tijdens de relatie voorgedaan hebben. We willen inzicht geven in hoe het is om in deze positie te hebben, wat voor effect het op je heeft. 
 
Van het interview maken we een kort filmpje (ca. 15 min.) We hebben nu twee interviews afgenomen en willen er uiteindelijk zes maken. Geïnteresseerden kunnen mailen naar saskia.buddelmeijer@gmail.com